Երբ հանդիպեցին աղվեսն ու ծիտը։

-Բարև, ծիտ,- ասաց աղվեսը։

-Բարև, աղվես,- ասաց ծիտը։

-Ինչպե՞ս ես,- ասաց աղվեսը։

-Լավ, իսկ դու՞,- ասաց ծիտը։

-Ես լավ եմ,- ասաց աղվեսը։

-Իսկ այսօր ի՞նչ ես կերել,- ասաց ծիտը։

-Գարի եմ կերել, իսկ դու՞,- ասաց աղվեսը։

-Ես էլ միս եմ կերել,- ասաց ծիտը։

-Դու այսօր ինչո՞վ ես զբաղվել առավոտյան,- ասաց աղվեսը։

-Հեռուստացույց նայելով,- ասաց ծիտը։

-Ես էլ դուրսը ման գալով եմ զբաղվում,- ասաց աղվեսը։