Գունային խնդիրներ

  • Պարկում կա 7 կանաչ, 9 դեղին և 15 կարմիր գնդակ։ Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ գնդակ  պետք է հանել, որպեսզի դրանցից գոնե մեկը լինի դեղին։ Ամենաքիչը պետք է հանել 23:
  • Պարկում կա 2 կանաչ, 4 դեղին և 7 կարմիր գնդակ։ Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ գնդակ  պետք է հանել, որպեսզի դրանց մեջ լինեն տարբեր գույնի գնդակներ։ Պետք է հանել 12 գնդակ։
  • Պայուսակում կա 4 կանաչ, 6 դեղին և 10 կարմիր գնդակ։ Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ մատիտ պետք է հանել, որպեսզի դրանցից գոնե երկուսը  լինի կարմիր։ 12 գնդակ։
  • Պայուսակում կա 9 կանաչ, 5 դեղին և 15 կարմիր գնդիկ։Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ գնդիկ պետք է հանել, որպեսզի դրանցից գոնե երեքը  լինի կանաչ։ 23 Գնդիկ

Մաթեմատիկա

Դասարանական առաջադրանքներ

1 83, 12, 129, 6534, 5355թվերից առանձնացրե՛ք նրանք, որոնք բաժանվում են 3-ի։

 12 129 6534 5355

2 Որոշե՛ք, թե 91917, 56574, 828 թվերից որոնք են բաժանվում 9-ի։

91917 56574 828

3    230, 1200, 5250, 324, 535160, 73489138  թվերից առանձնացրե՛ք նրանք, որոնք բաժանվում են 4-ի։

1200 324 535160 73489138 

4 Կբաժանվի՞ արդյոք 3-ի այն թիվը, որը բաժանվում է 9-ի։ 

27

5. Գրե՛ք հինգ թիվ, որոնք բաժանվում են 3-ի, բայց չեն բաժանվում 9-ի։

12 15 21 24 30

6 Գործածելով 4, 6, 8 թվանշանները՝ գրե՛ք հինգ եռանիշ թիվ, որոնք բաժանվում են 9-ի։

468 864 684 486 846

7 ABC եռանկյան AB և BC կողմերի երկարությունների գումարը 23սմ է,  AC և BC կողմերի երկարությունների գումարը՝ 20սմ, AB և AC կողմերի երկարությունների գումարը՝ 25սմ։ Գտե՛ք   ABC եռանկյան պարագիծը։

23+20+25=68

20:2=10

23-10=13

13+10=23

23+12=35

8 Երեք տարբեր օղակաձև երթուղիներով Երևանից միաժամանակ մեկնել են երեք ավտոբուսներ։ Նրանցից մեկը Երևան է վերադառնում յուրաքանչյուր 4 ժամը մեկ, երկրորդը՝ յուրաքանչյուր 6 ժամը մեկ, երրորդը՝ յուրաքանչյուր 8 ժամը մեկ։ Երևանից մեկնելուց քանի՞ ժամ հետո այդ ավտոբուսները նորից կհանդիպեն Երևանում։

24:4=6

24:6=4

24:8=3

Տնային առաջադրանքներ

1 65, 1025, 8371, 893 թվերից առանձնացրե՛ք նրանք, որոնք բաժանվում են 3-ի։

Ոչ մեկ չի բաժանվում

2 Որոշե՛ք, թե 65382, 63, 567 թվերից որոնք են բաժանվում 9-ի։

63 65382  567

3 15, 32, 100, 124, 266, 348, 5000, 301 թվերից առանձնացրե՛ք նրանք, որոնք բաժանվում են 4-ի։

32 100 124 348 5000 301

4 Գրե՛ք հինգ թիվ, որոնք բաժանվում են և՛ 3-ի, և՛ 9-ի։

18 27 36 45 54

5 Գտե՛ք 3-ի բաժանվող երկնիշ թվերի և 9-ի բաժանվող երկնիշ թվերի քանակները։ Քանի՞ անգամ է ստացված քանակներից առաջինը երկրորդից մեծ։

12,15,18,21,24,27,30,33,36,39,42,45,48,51,54,57,60,63,66,69,72,75,78,81,84,87,90,93,96,99

                                                                                                                                         (30ՀԱՏ)

18,27,36,45,54,63,72,81,90,99        

                                             (10հատ)

Պատ. Առաջին 3անգամ մեծ երկորդից

6 Եռանիշ թվի տասնյակների կարգում գրված է 0 թվանշանը։ Գտե՛ք այդ թիվը, եթե այն բաժանվում է 9-ի, և նրա գրառումն ավարտվում է 9 թվանշանով։

189

7 Թվե՛ք միանիշ թվերի այն բոլոր զույգերը, որոնցից յուրաքանչյուրի կազմող թվերի գումարը երկնիշ թիվ է։

5+5=10

5+6=11

5+7=12

7+3=10

7+4=11

8 Երկու զամբյուղներում կա 120 ձու։ Եթե առաջին զամբյուղից երկրորդի մեջ դնենք 15 ձու, իսկ երկրորդից առաջինի մեջ՝ 5 ձու, ապա երկու զամբյուղներում հավասար քանակներով ձվեր կլինեն։ Քանի՞ ձու կա զամբյուղներից յուրաքանչյուրում։

120:2=60

60-15=45

45+5=50

120-50=70

Պատ առաջինում 50ձու երկրորդում 70ձու:

Մաթեմատիկական հնարքներ

Եթե ծննդյանդ օրը բազմապատկես  2-ով, ստացված թվին ավելացնես 5, արդյունքը բազմապատկես  50 –ով, ստացված թվին ավելացնես  քո ծննդյան ամիսը, արդյունքից  հանես 250, կստանաս  եռանիշ կամ քառանիշ  թիվ։  Եթե արդյունքում եռանիշ թիվ ստանաս, ապա ստացված թվի առաջին   թվանշանը ցույց կտա  ծննդյանդ օրը,  իսկ  մյուս երկու թվանշանները՝ քո ծննդյան ամիսը։ Եթե արդյունքում քառանիշ  թիվ ստանաս, ապա  ստացված թվի առաջին  երկու թվանշանները ցույց կտան  ծննդյանդ օրը,  իսկ  մյուս երկու թվանշանները՝ քո ծննդյան ամիսը։

23×2=46

46+5=51

51×50=2550

2550+7=2557

2557-250=2307

Հնարք 2-րդ․

Եթե մտապահես մի եռանիշ թիվ և  այդ թիվը երկու անգամ գրես կողք կողքի։ Այնուհետև ստացածդ  վեցանիշ  թիվը բաժանես  7-ի, հետո 11-ի, այնուհետև 13-ի, ապա արդյունքում   կաստանաս քո մտապահած թիվը։

112 112

112112:7=16016

16016:11=1456

1456:13=112

Հնարք 3-րդ․

Կոշիկիդ համարը բազմապատկիր 5-ով , ստացված թվին ավելացրու 50, արդյունքը բազմապատկիր 20-ով։ Եթե  այս տարի  ծննդյանդ տարեդարձը արդեն լրացել է, ապա  ստացված թվին ավելացրու 1021, իսկ  եթե դեռ չի լրացել, ապա՝ 1020։ Վերջում ստացված արդյունքից հանիր  ծննդյանդ տարեթիվը։ Արդյունքում  կստանաս քառանիշ թիվ, որի առաջին երկու թվանշանները ցույց կտան  կոշիկիդ համարը, իսկ մյուս երկու թվանշաները՝ տարիքդ։

37×5=185

185+50=235

235×20=4700

4700+1021=5721

5721-2011=3710

Հնարք 4-րդ․

Եթե տարիքդ բազմապատկես 5-ով, ստացված թվին ավելացրնես 8, արդյունքը բազմապատկես   2–ով, ստացված թվից հանես 6, արդյունքը բազմապատկես   10–ով, ստացված թվից հանես 100, արդյունքը փոքրացնես 100 անգամ,  կրկին կստանաս տարիքդ։

10×5=50

50+8=58

58×2=116

116-6=110

110×10=1100

1100-100=1000

1000:100=10

English

It was the night before Christmas. Clarla and Fritz were sitting by the door of the kitchen. Their cheeks were red after throwing snowballs outside in the cold air. Their eyes shone brighter than the candles on the Christmas tree, and were chattering very excitedly about something.

What were two children so excited about on Christmas Eve? You don’t have to be a genius to guess the answer to that question — for they were talking about… Presents.

The presents for Clara and Fritz were wrapped up and waiting for them on the kitchen table, just on the other side of the door. But the children were forbidden to go through the door until it was time — time for presents. And as they couldn’t see the presents, they talked about them instead. Cheeks-այտերը, shone-փայլեց, excitedly-հուզված,

Ուսումնական ձմեռ

1. Աշոտի մայրն ունի երեք որդի։ Մեծ որդու անունն Արմեն է, իսկ փոքրինը՝ Արայիկ։ Ինչպե՞ս են անվանում նրա մյուս՝ երրոդ որդուն։ Աշոտ

2․ Խանութ բերեցին 5 տակառ կաթ և վաճառեցին երեք տակառի կաթը։ Քանի՞ տակառ մնաց խանութում։ 5

3․ Վանդակում կա 3 ճագար։ Երեք քույրերից յուրաքանչյուրին տվեցին մեկական ճագար, սակայն վանդակում մեկ ճագար էլ մնաց։ Ինչպե՞ս կարող է դա պատահել։ Որովհետև երրորդին տվեցին վանդակով։

4․ Մայրն իր տղայի և աղջկա հետ, իսկ աղջիկն իր մոր և եղբոր հետ գնացին սունկ հավաքելու։ Ընդամենը քանի՞ հոգի գնաց սունկ հավաքելու։ 3

5․ Հայր ու որդի երկու ժամ թենիս խաղացին։ Քանի՞ ժամ խաղաց նրանցից յուրաքանչյուրը։ 2 ժամ

6․ Երկու ձուն եփվում է 10 րոպեում։ Քանի՞ րոպեում կեփվի չորս ձուն։ 10

7․ Սագը երկու ոտքի վրա կանգնած 2կգ է։ Քանի՞ կիլոգրամ կլինի այդ սագը, եթե կանգնի մեկ ոտքի վրա։ 2

8․ Սեղանին կար 10 խնձոր։ Բացի 7-ից բոլորը կերան։ Քանի՞ խնձոր մնաց սեղանին։ 7

Ուսումնական ձմեռ

Անհատական TV-ով կամ էլեկտրոնային բացիկի տեսքով ներկայացրո՛ւ Ամանորի, Սուրբ Ծննդյան տոնը ձեր ընտանիքում: ձմեռը մենք բոլորս նամակներ գրեցինք ձմեռ պապիկին և նվերներ ստացանք, ես ստացա ականջակալներ
«Ձմեռային ընթերցարան«-ից ընտրի՛ր ստեղծագործություններ, կարդա՛, բլոգումդ ներկայացրո՛ւ՝
Ո՞ր ստեղծագործություններն ես կարդացել (վերնագիրը, հեղինակի անունը): Ձմռան մի գեղեցիկ երեկո Արամն իր ընկերների հետ որոշել էր անտառ գնալ և վայելել անտառային ճերմակ գիշերը:Սակայն չէին մտածել վտանգների մասին:Մոտենալով անտառին նրանք հանդիպեցին իսկական հրաշքի:Այնտեղ ընդառաջ եկան Ձմեռ պապիկին , որն արդեն ճանապարհ էր ընկել:Նրանք շատ ուրախացան,սակայն ավելի շատ զարմացան և չէին հավատում իրենց տեսածին:Արամը խնդրեց Ձմեռ պապիկին, որ իրենց նվերներ հենց անտառում տա իրենց նվերները, իսկ Ձմեռ պապիկը որոշեց, որ պետք է կատակ անի տղաների հետ: Երեք անգամ շարժելով իր կախարդական գավաթով տղաները հայտնվեցին իրենց տներում և արթնացան իրենց նվերներով: Երևի բոլորս էլ հանդիպել եինք Ձմեռ պապիկին:Ձմեռ պապիկը որոշեց, որ պետք է կատակ անի տղաների հետ:
Քեզ դուր եկած հետաքրքիր հատվածները կամ արտահայտությունները: Ձմեռ պապիկը որոշեց, որ պետք է կատակ անի տղաների հետ:
Ի՞նչ սովորեցիր կարդացածդ ստեղծագործություններից: Որ միշտ պետք է լավ պահել, որ նվերներ ստանանք։

  1. Ամանորյա, Սուրբծննդյան ֆիլմեր, մուլտֆիլմեր

Ընտրի՛ր ֆիլմերից մեկ-երկուսը, դիտի՛ր, բլոգումդ ներկայացրո՛ւ, թե ինչ իմացար, սովորեցիր: Տանը մենակ 1: Փոքր երեխայի տան վրա հարձակվել էին գողեր քանի, որ տղան խելացի էր նա սկսեց դնել

Արաջին սուրբ ծնունդը

Սուրբ ծննդյան կարմիր ճտքավոր կոշիկները

Բևեռային ճեպընթաց

Տանը մենակ 1

Տանը մենակ 2

Նախագծի հիմքում՝ Մարինե Ամիևջանյանի հրապարակած «Ուսումնական ձմեռ» նախագիծը: