Երկու թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը և ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը գտնելը՝ թվերը պարզ արտադրիչներով վերլուծելով

Դասարանական առաջադրանքներ

1․Թիվը պարզ արտադրիչների վերլուծելով գտեք նրա բաժանարարները

36|2

18|2

9|3

3|3

1

45|5

9|3

3|3

1

64|2

32|2

16|2

8|2

4|2

2|2

1

78|2

39|3

13|13

1

2․ Թվերը պարզ արտադրիչների վերլուծելով՝ գտեք նրանց ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը։

8 և 14

8|2

4|2

2|2

1

14|2

7|7

1

68 և 12

68|2

34|2

17|17

1

12|2

6|2

3|3

1

16 և 36

16|2

8|2

4|2

2|2

1

36|2

18|2

9|3

3|3

1

125 և 35

125|5

25|5

5|5

1

35|5

7|7

1

3․ Գտեք թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը։

39 և 65                      3

36 և 48           12  

42 և 105         1  

111 և 185        1

4․ Գտեք թվերի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը։

25 և 85

25|5

5|5

1

85|5

17|17

1

49 և 28

49|7

7|7

1

28|2

14|2

7|7

1

22 և 33

22|2

11|11

1

33|11

3|3

1

105 և 35

105|5

21|7

3|3

1

35|5

7|7

1

5․Ամենաշատը քանի՞ միատեսակ նվեր կարելի է պատրաստել 96 կոնֆետից և 36 խնձորից։  36

Տնային առաջադրանքներ

1Թիվը պարզ արտադրիչների վերլուծելով գտեք նրա բաժանարարները

102|2

51|3

17|17

1

124|2

62|2

31|31

1

327

327|327

1

400|2

200|2

100|2

50|2

25|5

5|5

1

2 Թվերը պարզ արտադրիչների վերլուծելով՝ գտեք նրանց ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը։

18 և 26    2

108 և 42  2

25 և 40   5

58 և 86   2

44 և 64   2

3 Գտեք թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը։

96 և 224

96|2

48|2

24|2

12|2

6|2

3|3

1

224|2

56|2

28|2

14|2

7|7

125 և 500

125|5

25|5

5|5

1

500|2

250|2

175|5

35|5

7|7

1

124 և 186

124|2

62|2

31|31

1

186|2

93|93

1

333 և 777

333|3

100|2

50|2

25|5

5|5

1

777|7

100|2

50|2

25|5

5|5

1

306 և 714

306|2

153|153

1

714|2

357|3

119|119

1

4 Գտեք թվերի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը։

42 և 64 2

14 և 27 1

72 և 80 2

49 և 77 7

128 և 24 2

Մաթեմատիկա

Պարզ և բաղադրյալ թվեր

Դասարանական առաջադրանքներ

1․ Ո՞րն է ամենափոքր բաղադրյալ թիվը։ 1

2․ Գտե՛ք այն բոլոր պարզ թվերը, որոնք աստղանիշի փոխարեն տեղադրելու դեպքում անհավասարությունը ճիշտ կլինի։

8×12<72

3×99<99

3. Ի՞նչ թվով պետք է բազմապատկել 18-ը, որպեսզի արտադրյալը 300-ով մեծ լինի 3300-ից։   55000

4․ 2-ը և 3-ը պարզ պվեր են, որոնց տարբերությունը հավասար է 1-ի։ Կա՞ արդյոք պարզ թվերի ուրիշ այդպիսի զույգ։ 1-2, 4-5, 6-7, 8-9

5․ Հնարավո՞ր է 33 մատիտն այնպես բաժանել 4 աշակերտների մեջ, որ յուրաքանչյուրին բաժին ընկած մատիտների քանակը կենտ թիվ լինի։ 7

Տնային առաջադրանքներ

1․ Որոշե՛ք, թե 1, 95, 211, 348, 47, 491, 653, 651, 83, 900 թվերից որոնք են պարզ։ 1, 900, 95

2․ Գտեք տրված թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը։

(25, 35) 5

(1, 82) 1

(18, 24) 6

(64, 68) 4

(93, 36) 3

(66, 32) 2

3․ Խորանարդի նիստի պարագիծը 72 սմ է։ Որքա՞ն է այդ խորանարդի ծավալը։

4․ 29, 44, 81, 37, 123, 1, 673, 625, 769, 602, 827 թվերից առանձնացրեք՝

պարզ թվերը 44, 1, 502

5․ Խանութ բերեցին 53 արկղ արևածաղկի ձեթ՝ ամեն արկղում 18շիշ։ Մեկ շաբաթում այդ ձեթից վաճառվեց 486 շիշ։ Քանի՞ արկղ ձեթ մնաց չվաճառված։  27

Ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար

Դասարանական առաջադրանքներ

1 Գտե՛ք հետևյալ թվերի բոլոր ընդհանուր բաժանարարները․

18 և 24

18-24 1, 2, 4, 3,  

18 և 9

18-9 1, 9

15 և 25

15-25 1, 5,

2 Գտե՛ք տրված թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը․

4 և 14

4-14 2, 1,

36 և 24

36-24 2, 1, 3

27 և 45,

27-45 1, 9, 3

3 Ընտրե՛ք այն երկու թվերը, որոնց ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը 1- է։

5, 15, 9

15-9

32, 81, 108

81-108

110, 16, 25

110-25

4 Հեռուստամրցույթին մասնակցելու համար հավաքած մեծահասակներից և երեխաներից թիմեր պիտի կազմեն այնպես, որ բոլոր թիմերում լինեն հավասար քանակներով մեծահասակներ և հավասար քանակներով երեխաներ։ Աենաշատը քանի՞ այդպիսի թիմ կարելի է կազմել 24 մեծահասակներից և 30 երեխաներից։ 1 մեծահասակ և 1 երեխա, իսկ մյուս վեց երեխաները կսպասեն երկրորդ անգամին

 5 Ինչի՞ են հավասար ABCD ուղղանկյան պարագիծը ու մակերեսը, եթե շրջանագծերից յուրաքանչյուրի շառավիղը 2 սմ է։ 2×2=4,  4×6=24, 24=A-D

B-C=24, 2×4=8, 8=A-B, 8=C-D

6Մայրը գնեց խնձորներ և բաժանեց երեք երեխաների միջև։ Արսենին տվեց խնձորների կեսը և էլի կես խնձոր, Լիլիթին՝ մնացածի կեսը և էլի կես խնձոր, իսկ Դավիթին՝ մնացածի կեսը և վերջին կես խնձորը։ Յուրաքանչյուր երեխան քանի՞ խնձոր ստացավ ։ 1

Տնային առաջադրանքներ

1 Գտե՛ք հետևյալ թվերի բոլոր ընդհանուր բաժանարարները․

14 և 58

1, 2,

12 և 32

1, 2, 3, 4

17 և 25

1

2 Գտե՛ք տրված թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը․

21 և 22

1

55 և 33

2

64 և 42

2

3 Ընտրե՛ք այն երկու թվերը, որոնց ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը 1- է։

14, 7, 4

1

18, 35, 55

1

35, 49, 55

1

4 Շքերթին մասնակիցների երկու խմբեր պիտի շարասյուներ կազմեն այնպես, որ շարքերն իրար հավասար լինեն։ Մի խմբում կա 72 հոգի, մյուսում՝ 108։ Քանի՞ հոգի պիտի լինեն մեկ շարքում, եթե շարասյունը հնարավորին չափ լայն պիտի լինի։   180

5 Եռանկյան մի կողմի երկարությունը 7սմ4մմ է, երկրորդինը՝ 6մմ-ով ավելի, երրորդինը՝ առաջինից 6մմ-ով պակաս։ Որքա՞ն է եռանկյան պարագիծը։

6 Երկու շտեմարաններում պահվում է ընդամենը 50տ780կգ ցորեն, ընդ որում երկրորդում՝ առաջինից 5տ330կգ-ով պակաս։ Քանի՞ կիլոգրամ ցորեն է պահվում շտեմարաններից յուրաքանչյուրում։

Հետաքրքրաշարժ հարցեր 12-20

12․ Տուփում կան 41 գնդակներ՝ կարմիր, կապույտ, նարնջագույն։ Կարմիր գնդակները 20 անգամ ավելի են քան  նարնջագույնները։ Քան՞ի կապույտ գնդակ կա տուփում։

13․Աշակերտը, կարդալով օրական 10 էջ, 6 օրվա ընթացքում կարդացելլ է գրքի կեսը։ Քանի՞ էջ կա գրքում։ 10×6=60 60=1/2   60×2=120

14․Դերձակն ունի բամբակե գործվածքի 16 մետր երկարությամբ մի կտոր։ Նա ամեն օր կտրում է 2 մետր այդ կտորից։ Քանի՞ օր հետո կկտրի վերջին կտորը։ 16:8=2   պատասխան=8

15․ Մայրը աղջկանից մեծ է 7 անգամ, որդուց՝ 4 անգամ։ Քանի՞ տարեկան է մայրը, եթե նրա 30 տարին չի լրացել։ 28 տարեկան

16․ Հայրը 65 տարեկան է, դուստրը՝ 41։ Քանի՞ տարեկան էր հայրը, երբ դուտրը 16 տարեկան էր։ 41-16=25     65-25=40

17․Գրքում կա 1036 էջ, որից ընթերցողը կարդացել է 257 էջ։ Մնացած էջերի քանակը որքանո՞վ է մեծ մնացած էջերի քանակից։ 779-257=522 պատ․՝ 522

18․ 2 անոթներում կա 18լ․ ջուր։ Երբ առաջին անոթից 2-րդի մեջ դատարկեցին 1լ․ ջուր, ապա անոթներում ջրի քանակությունները հավասարվեցին։ Քանի՞ լիտր ջուր կար նոթներից յուրաքանչյուրում։ Պատ․ Անոթ 1=10լ, անոթ 2=8լ

19․ Կհասցնի՞ արդյոք խառատը 8 ժամում մշակել 20 մանրակ, եթե յուրաքանչյուր մանրակ մշակում է  25 րոպեում։ 60×8=480   480:25=19 պատ․` Ոչ

20․Խանութում ստացան 120 տոննա ձմերուկ: Առաջին օրը վաճառեցին ամբողջ ձմերուկի 11/24 մասը, իսկ երկրորդ օրը՝ մնացածի 6/13 մասը: Որքա՞ն ձմերուկ մնաց վաճառելու: Օր 1`120:24=6, 6×11=66, օր 2` 54-24=30

Պատ․՝ 30

Գունային խնդիրներ

  • Պարկում կա 7 կանաչ, 9 դեղին և 15 կարմիր գնդակ։ Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ գնդակ  պետք է հանել, որպեսզի դրանցից գոնե մեկը լինի դեղին։ Ամենաքիչը պետք է հանել 23:
  • Պարկում կա 2 կանաչ, 4 դեղին և 7 կարմիր գնդակ։ Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ գնդակ  պետք է հանել, որպեսզի դրանց մեջ լինեն տարբեր գույնի գնդակներ։ Պետք է հանել 12 գնդակ։
  • Պայուսակում կա 4 կանաչ, 6 դեղին և 10 կարմիր գնդակ։ Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ մատիտ պետք է հանել, որպեսզի դրանցից գոնե երկուսը  լինի կարմիր։ 12 գնդակ։
  • Պայուսակում կա 9 կանաչ, 5 դեղին և 15 կարմիր գնդիկ։Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ գնդիկ պետք է հանել, որպեսզի դրանցից գոնե երեքը  լինի կանաչ։ 23 Գնդիկ

Մաթեմատիկա

Դասարանական առաջադրանքներ

1 83, 12, 129, 6534, 5355թվերից առանձնացրե՛ք նրանք, որոնք բաժանվում են 3-ի։

 12 129 6534 5355

2 Որոշե՛ք, թե 91917, 56574, 828 թվերից որոնք են բաժանվում 9-ի։

91917 56574 828

3    230, 1200, 5250, 324, 535160, 73489138  թվերից առանձնացրե՛ք նրանք, որոնք բաժանվում են 4-ի։

1200 324 535160 73489138 

4 Կբաժանվի՞ արդյոք 3-ի այն թիվը, որը բաժանվում է 9-ի։ 

27

5. Գրե՛ք հինգ թիվ, որոնք բաժանվում են 3-ի, բայց չեն բաժանվում 9-ի։

12 15 21 24 30

6 Գործածելով 4, 6, 8 թվանշանները՝ գրե՛ք հինգ եռանիշ թիվ, որոնք բաժանվում են 9-ի։

468 864 684 486 846

7 ABC եռանկյան AB և BC կողմերի երկարությունների գումարը 23սմ է,  AC և BC կողմերի երկարությունների գումարը՝ 20սմ, AB և AC կողմերի երկարությունների գումարը՝ 25սմ։ Գտե՛ք   ABC եռանկյան պարագիծը։

23+20+25=68

20:2=10

23-10=13

13+10=23

23+12=35

8 Երեք տարբեր օղակաձև երթուղիներով Երևանից միաժամանակ մեկնել են երեք ավտոբուսներ։ Նրանցից մեկը Երևան է վերադառնում յուրաքանչյուր 4 ժամը մեկ, երկրորդը՝ յուրաքանչյուր 6 ժամը մեկ, երրորդը՝ յուրաքանչյուր 8 ժամը մեկ։ Երևանից մեկնելուց քանի՞ ժամ հետո այդ ավտոբուսները նորից կհանդիպեն Երևանում։

24:4=6

24:6=4

24:8=3

Տնային առաջադրանքներ

1 65, 1025, 8371, 893 թվերից առանձնացրե՛ք նրանք, որոնք բաժանվում են 3-ի։

Ոչ մեկ չի բաժանվում

2 Որոշե՛ք, թե 65382, 63, 567 թվերից որոնք են բաժանվում 9-ի։

63 65382  567

3 15, 32, 100, 124, 266, 348, 5000, 301 թվերից առանձնացրե՛ք նրանք, որոնք բաժանվում են 4-ի։

32 100 124 348 5000 301

4 Գրե՛ք հինգ թիվ, որոնք բաժանվում են և՛ 3-ի, և՛ 9-ի։

18 27 36 45 54

5 Գտե՛ք 3-ի բաժանվող երկնիշ թվերի և 9-ի բաժանվող երկնիշ թվերի քանակները։ Քանի՞ անգամ է ստացված քանակներից առաջինը երկրորդից մեծ։

12,15,18,21,24,27,30,33,36,39,42,45,48,51,54,57,60,63,66,69,72,75,78,81,84,87,90,93,96,99

                                                                                                                                         (30ՀԱՏ)

18,27,36,45,54,63,72,81,90,99        

                                             (10հատ)

Պատ. Առաջին 3անգամ մեծ երկորդից

6 Եռանիշ թվի տասնյակների կարգում գրված է 0 թվանշանը։ Գտե՛ք այդ թիվը, եթե այն բաժանվում է 9-ի, և նրա գրառումն ավարտվում է 9 թվանշանով։

189

7 Թվե՛ք միանիշ թվերի այն բոլոր զույգերը, որոնցից յուրաքանչյուրի կազմող թվերի գումարը երկնիշ թիվ է։

5+5=10

5+6=11

5+7=12

7+3=10

7+4=11

8 Երկու զամբյուղներում կա 120 ձու։ Եթե առաջին զամբյուղից երկրորդի մեջ դնենք 15 ձու, իսկ երկրորդից առաջինի մեջ՝ 5 ձու, ապա երկու զամբյուղներում հավասար քանակներով ձվեր կլինեն։ Քանի՞ ձու կա զամբյուղներից յուրաքանչյուրում։

120:2=60

60-15=45

45+5=50

120-50=70

Պատ առաջինում 50ձու երկրորդում 70ձու:

Ուսումնական ձմեռ

1. Աշոտի մայրն ունի երեք որդի։ Մեծ որդու անունն Արմեն է, իսկ փոքրինը՝ Արայիկ։ Ինչպե՞ս են անվանում նրա մյուս՝ երրոդ որդուն։ Աշոտ

2․ Խանութ բերեցին 5 տակառ կաթ և վաճառեցին երեք տակառի կաթը։ Քանի՞ տակառ մնաց խանութում։ 5

3․ Վանդակում կա 3 ճագար։ Երեք քույրերից յուրաքանչյուրին տվեցին մեկական ճագար, սակայն վանդակում մեկ ճագար էլ մնաց։ Ինչպե՞ս կարող է դա պատահել։ Որովհետև երրորդին տվեցին վանդակով։

4․ Մայրն իր տղայի և աղջկա հետ, իսկ աղջիկն իր մոր և եղբոր հետ գնացին սունկ հավաքելու։ Ընդամենը քանի՞ հոգի գնաց սունկ հավաքելու։ 3

5․ Հայր ու որդի երկու ժամ թենիս խաղացին։ Քանի՞ ժամ խաղաց նրանցից յուրաքանչյուրը։ 2 ժամ

6․ Երկու ձուն եփվում է 10 րոպեում։ Քանի՞ րոպեում կեփվի չորս ձուն։ 10

7․ Սագը երկու ոտքի վրա կանգնած 2կգ է։ Քանի՞ կիլոգրամ կլինի այդ սագը, եթե կանգնի մեկ ոտքի վրա։ 2

8․ Սեղանին կար 10 խնձոր։ Բացի 7-ից բոլորը կերան։ Քանի՞ խնձոր մնաց սեղանին։ 7

Մաթեմատիկա 10/12/2021

1․ Տաթևիկը 17 տարեկան է, իսկ նրա եղբայրը՝ Հայկը, 3 տարով

ավելի փոքր է Տաթևիկից: Քանի՞ տարեկան է Հայկը: 14

2. Աշոտի մայրիկը 30 տարեկան է, իսկ Աշոտը նրանից փոքր է 20

տարով։ 6 տարի հետո մայրիկը Աշոտից քանի՞ տարով մեծ կլինի:10

3. Անին 5 տարեկան է, իսկ հայրիկը նրանից մեծ է 7 անգամ: 5 տարի

հետո հայրիկը Անիից քանի՞ անգամ մեծ կլինի: 7

4. Կարինեի պապիկը 60 տարեկան է։ Կարինեն իր պապիկից փոքր է

6 անգամ։ 7 տարի հետո Կարինեն քանի՞ տարով փոքր կլինի իր

պապիկից։ 6

5․ Նարեն 8 տարեկան է, իսկ հայրիկը նրանից մեծ է 25 տարով: 4

տարի հետո հայրիկը Նարեից քանի՞ տարով մեծ կլինի: 25

6․ Կարինեի մայրիկը 32 տարեկան է, իսկ Կարինեն նրանից փոքր է

20 տարով։ 6 տարի հետո Կարինեն մայրիկից քանի՞ տարով փոքր

կլինի: 20

7․ Անահիտը 5 տարեկան է, իսկ հայրիկը նրանից մեծ է 7 անգամ: 5

տարի հետո հայրիկը Անահիտից քանի՞ անգամ մեծ կլինի: 7

8․ Արթուրի պապիկը 70 տարեկան է։ Արթուրը իր պապիկից փոքր է

7 անգամ։ 5 տարի հետո Արթուրը քանի՞ տարով փոքր կլինի իր

պապիկից։ 60

9․Արմենի և իր մայրիկի տարիքների գումարը 30 է։ Որքա՞ն կլինի

նրանց տարիքների գումարը 4 տարի հետո։

10․ 2 տարի առաջ եղբորս և իմ տարիքների գումարը 18 էր: Որքա՞ն

է մեր տարիքների գումարը 2 տարի հետո։ 24

11․ 5 տարի առաջ իմ և տատիկիս տարիքների գումարը 66 էր:

Որքա՞ն մեր տարիքների գումարը 3 տարի հետո։ 72

12․ Ես 9 տարեկան եմ, մայրիկս ինձանից մեծ է 25 տարով, հայրիկս

մայրիկիցս մեծ է 3 տարով։ 6 տարի հետո հայրիկս քանի՞ տարով

մեծ կլինի ինձանից։ 28

13․ Ես 8 տարեկան եմ, եղբայրս 3 տարով փոքր է ինձանից, մայրիկս

28 տարով մեծ է եղբորիցս: Հայրիկս 4 տարով մեծ է մայրիկիցս: 5

տարի հետո հայրիկս քանի՞ տարով մեծ կլինեն ինձանից։ 28

14․ Մայրիկս 35 տարեկան է, իսկ հայրիկս նրանից 5 տարով է մեծ,

իսկ ես հայրիկիցս փոքր եմ 5 անգամ: Քանի՞ տարեկան եմ ես: 8d

15․ Իմ փոքրիկ քույրիկ Աստղիկը ինձանից փոքր է յոթ անգամ։ Ես

յոթ տարեկան եմ։ Երեք տարի հետո որքա՞ն կլինի իմ և Աստղիկի

տարիքների գումարը։ 13