Բանավոր մաթեմատիկա

 1. Գտնել 18-ի բաժանարարների քանակը։ 6
  1) 4 2) 5 3) 6 4) 7
 2. Մեքենան 1 ժամ 40 րոպեում անցավ 144 կմ։ Այդ ընթացքում մեքենան յուրաքանչյուր
  վայրկյանում քանի՞ մետր էր անցնում։ 20
  1) 20 2) 24 3) 25 4) այլ պատասխան
 3. Դավիթը աստղանիշերը փոխարինեց թվանշաններով այնպես, որ՝ 𝟖 ∗ 𝟗 < ∗ 𝟏𝟎 < ∗ 𝟎𝟎 ։
  Գտնել Դավիթի գրած թվանշաների գումարը: 17
  1) 17 2) 18 3) 19 4) 20
 4. Գտնել այն երկնիշ թվերի քանակը, որոնց թվանշանների գումարը 3-ի բազմապատիկ է։ 30
  1) 29 2) 30 3) 31 4) 33
  5.Եթե եռանիշ թվի մի թվանշանը ջնջեն, ապա կստացվի 99։ Քանի՞ հատ այդպիսի եռանիշ
  թիվ կա։ 27
  1) 27 2) 29 3) 30 4) այլ պատասխան
 5. Օպերատորը (մուտքագրողը) օրական 6 ժամ աշխատելով, 3 օրում կարող է 54 էջ
  մուտքագրել։ Նա օրական քանի՞ ժամ պետք է աշխատի, որ 8 օրում 120 էջ մուտքագրի։ 5
  1) 8 2) 6 3) 5
  4) 4
 6. Գրատախտակին մի տողում գրված է 20 հատ 1 թվանշանը։ Քանի՞ հատ “+” նշան պետք է
  դնել նրանց միջև, որ գումարը ստացվի 200։ 9
  1) 8 2) 9 3) 10 4) այդպես հնարավոր չէ
 7. 3-ով վերջացող երկնիշ թիվը բազմապատկեցին 45-ով և ստացան 3-ով սկսվող քառանիշ
  թիվ։ Գտնել ստացված քառանիշ թվի թվանշաների գումարը: 18
  1) 21 2) 20 3) 19 4) 18
 8. Գտնել այն երկնիշ թվերի քանակը, որոնք 2-ով բազմապատկելիս ստացվում է երկնիշ թիվ,
  իսկ 3-ով բազմապատկելիս՝ եռանիշ թիվ։ 16
  1) 13 2) 14 3) 15 4) 16
 9. 4 գրիչի և 3 մատիտի համար վճարեցին 370 դրամ, իսկ նույնպիսի 2 գրիչի և 3 մատիտի
  համար 230 դրամ։ Քանի՞ դրամ պետք է վճարել 7 գրիչի համար։ 490
  1) 490 2) 560 3) 420 4) 630

Խնդիրներ բանավոր մաթեմատիկա

1. Հետևյալ թվերից ո՞րն է ամենափոքրը.
1) 1001 2) 969 3) 990 4) 971 969

2. Գտնել 1, 2, 4, 7, 11, .. հաջորդականությունում գրված թվերի օրինաչափությունը և գտեք
հաջորդ թիվը:
1) 16 _

2) 17

3) 15

4) 18
3. Գրիգորի մայրը պատրաստել է երեք տեսակ կարկանդակներ: Հայտնի է, որ կարտոֆիլով
կարկանդակների քանակը 4-ով պակաս է պանրով կարկանդակների քանակից, իսկ մսով
կարկանդակները 5-ով ավելի են կարտոֆիլով կարկանդակների քանակից: Ո՞ր տեսակ
կարկանդակներն են ամենաշատը:
1) կարտոֆիլով –

2) մսով

3) պանրով

4) հնարավոր չէ ասել
4. Ուղիղ գծի վրա նշված են 4 տարբեր կետեր: Քանի՞ հատ հատված կա, որոնց ծայրակետերն
այդ կետերից են:
1) 3-

2) 4

3) 5

4) 6


5. Շախմատի խմբակում կա 11 տղա և 5 աղջիկ: Ամեն ամիս խմբակին միանում է 1 տղա և 3
աղջիկ: Քանի՞ ամիս անց խմբակում տղաների և աղջիկների քանակը կհավասարվի:
1) 5

2) 4

3) 3-

4) երբեք չի հավասարվի

6. 217մետր երկարություն ունեցող գնացքը բաղկացած է 7 մարդատար և 20 բեռնատար
վագոններից: Մարդատար վագոնը 4 մետրով երկար է բեռնատար վագոնից: Որքա՞ն է
մարդատար վագոնի երկարությունը:
1) 3

2) 7-

3) 9

4) 11

7.Ֆերմայում կան ճագարներ և հավեր, որոնք միասին ունեն 1000 գլուխ և 3150 ոտք: Քանի՞ ճագար և քանի՞ հավ կա ֆերմայում: 625 ճագար 375հավ

8.Քանի եռանկյուն կա նկարում։27

unnamed

9. 1-ից մինչև 20 ամբողջ թվերի մեջ քանի՞ պարզ թիվ կա: 2 3 5 7 11 13

10. Գնել են երկու տեսակի կոնֆետներ՝ վճարելով ընդամենը 6500դրամ։ Առաջին տեսակի կոնֆետներից, որի 1 կիլոգրամն արժե 2200դրամ, գնել են 2կգ։ Մնացած գումարով գնել են երկրորդ տեսակի կոնֆետներ՝ 1կիլոգրամը 700դրամով։ Երկրորդ տեսակի քանի՞ կիլոգրամ կոնֆետ են գնել։ 6500-4400=2100

Բանավոր մաթեմատիկա

Կանաչ լանջեր նախագծի շրջանակներում չափեցինք մեր դրոցի արևելյան լանջը։ Լանջի Լայնությունը 3մ է, իսկ երկարությունը 18մ։Մակերեսը գտնեու համար 3×18=54մ2:Հարավային լանջի չափումներն են՝ լայնությունը 3մ, իսկ երկարությունը 25մ։ Մակերեսը գտնելու համար 3×25=75մ քառ։ Ընդհանուր մակերեսները 54+75=129մ քառ: 1քառ մ ջրելու համար անհրաժեշտ է 1500լ ջուր։ 129×1500=193,500լ ջուր:

«Հոգատարություն-հանգանակության» ցուցանիշների ամփոփում

Վայրը՝ Հյուսիսային դպրոց-պարտեզ

Ժամկետը՝ Դեկտեմբերի 10-11

Նպատակը՝

 • Հյուսիսային դպրոցի ընտրությամբ գործունեության խմբերի ստուգատես
 •  «Հոգատարություն-հանգանակության» ցուցանիշների ամփոփում
 • Պատկերացում կկազմեն, թե ինչ է շրջանաձև դիագրամը
 • Մեծացնել սերը և հետաքրքրությունը մաթեմատիկայի նկատմամբ
 • Ստեղծագորածական մտքի և որոնողական կարողությունների զարգացում

Ընթացքը

Հյուսիսային դպրոցի ընտրությամբ գործունեության խմբերի ստուգատեսին են մասնակցում նաև բանավոր մաթեմատիկայի սովորողները։

Բանավոր մաթեմատիկայի ընտրությամբ գործունեության սովորողների հետ

 •  Կհաշվենք «Հոգատարություն-հանգանակության» ցուցանիշները
 • Համապատասխան արդյունքներով կստեղծենք շրջանաձև դիագրամ:

1․

Screenshot_1

(A) 6

(B) 7

(C) 8

(D) 10

(E) 15

2. Արթուրն ուներ անցքերով 10 միանման մետաղե ձող (նկար 1): Նա դրանք զույգ
առ զույգ միացրեց և ստացավ 5 երկար ձող (նկար 2): Ստացված ձողերից ո՞րն է
ամենաերկարը:

Screenshot_3

(A) (B) (C) (D) (E) 

3. Ի՞նչ թիվ է թաքնված քառակուսու հետևում:

Screenshot_4

(A) 3

(B) 4

(C) 5

(D) 6

(E) 7

4. Նկարում պատկերված է կղզի՝ ափագծով և մի քանի ուրախ գորտով: Գորտերից քանի՞սն է նստած կղզում։

Screenshot_5

(A) 4

(B) 5

(C) 6

(D) 7

(E) 9

5. Թիվն ունի երկու թվանշան: Այդ թվանշանների արտադրյալը 15 է: Որքա՞ն է այդ
թվանշանների գումարը: 53 – 35

(A) 2

(B) 4

(C) 6

(D) 8

(E) 10

6. 

Screenshot_6
E

(A) (B) (C) (D) (E) 

7. Դավիթն ուզում է նկար 1-ում բերված պատկերից կտրել միանման եռանկյուններ, որոնցից մեկը ցույց է տրված նկար 2-ում: Քանի՞ այդպիսի եռանկյուն նա կստանա:

Screenshot_7.png


(A) 8

(B) 12

(C) 14

(D) 15

(E) 16 

8. Գոռն ուներ 7 խնձոր և 2 բանան: Նա 2 խնձոր տվեց Անիին, որն իր հերթին մի քանի բանան տվեց Գոռին: Անին քանի՞ բանան տվեց Գոռին, եթե դրանից հետո Գոռն ուներ հավասար քանակով բանան և խնձոր:
(A) 2

(B) 3

(C) 4

(D) 5

(E) 7
9.  Քանի՞ սպիտակ խորանարդիկ կա նկարում:

Screenshot_8


(A) 10

(B) 22

(C) 24

(D) 14

(E) 25 

10. Չմշկորդների մրցույթի եզրափակիչ փուլին մասնակցում էր 10 մարզիկ: Այն չմշկորդների թիվը, որոնցից առաջ անցավ Աշոտը, 3-ով ավելի էր այն չմշկորդների թվից, ովքեր առաջ անցան Աշոտից: Ո՞ր տեղը գրավեց Աշոտը:

(A) 1

(B) 3

(C) 4

(D) 6

(E)

11. Տիգրանն ունի 4 խաղալիք՝ մեքենա, գնդակ, զինվոր և նավ: Նա ուզում է խաղալիքները մի շարքով դասավորել դարակի վրա այնպես, որ նավն էլ լինի մեքենայի կողքին, զինվորն էլ: Տիգրանը քանի՞ եղանակով կարող է խաղալիքները դարակի վրա դասավորել այնպես, որ նշված պայմանները բավարարվեն:

(A) 2

(B) 4

(C) 5

(D) 6

(E) 8 

12. Ունենք երեք թափանցիկ թիթեղ, որոնք ներկված են նկարում բերված ձևով: Մենք կարող ենք միայն պտտել այդ թիթեղները՝ առանց դրանք շրջելու: Եթե այդ երեք թիթեղները դնենք իրար վրա այնպես, որ նրանց եզրերն ամբողջությամբ համընկնեն, և վերևից նայենք ստացված քառակուսուն, ապա ամենաշատը քանի՞ սև վանդակ կտեսնենք:

Screenshot_9


(A) 5

(B) 6

(C) 7

(D) 8

(E) 9

13.

2, 3, 5, 6 և 7 թվերը գրում են նկարում բերված պատկերի վանդակներում այնպես, որ տողում գրված թվերի գումարը հավասար լինի սյունակում գրված թվերի գումարին: Ի՞նչ թիվ կարող է գրված լինել պատկերի կենտրոնական վանդակում:

Screenshot_10

(A) միայն 3

(B) միայն 5

(C) միայն 7

(D) 5 կամ 7

(E) 3, 5 կամ 7

14. Գայանեն նկարում է խոզ, շնաձուկ ու ռնգեղջյուր և նկարներից յուրաքանչյուրը կտրում երեք մասի, ինչպես ցույց է տրված նկարում: Կտրած մասերից նա կարող է ստեղծել տարբեր կենդանիներ՝ իրար միացնելով մեկ գլուխ, մեկ միջնամաս և մեկ վերջնամաս: Գայանեն քանի՞ տարբեր երևակայական և իրական կենդանիներ կարող է ստեղծել:

Screenshot_11

(A) 30

(B) 27

(C) 15

(D) 9

(E) 3

15.  Անահիտը, Բաբկենը, Գոհարը, Դավիթը և Եսթերը շաբաթ և կիրակի օրերին բլիթներ էին թխում: Երկու օրում Անահիտը թխեց 24 բլիթ, Բաբկենը՝ 25, Գոհարը՝ 26, Դավիթը՝ 27, Եսթերը՝ 28: Երկու օրում նրանցից մեկը թխել էր 2 անգամ ավելի բլիթ, քան միայն շաբաթ օրը, մյուսը՝ 3 անգամ ավելի, մեկ ուրիշը՝ 4 անգամ ավելի, մեկ ուրիշը՝ 5 անգամ ավելի, մեկ ուրիշն էլ՝ 6 անգամ ավելի բլիթ: Ո՞վ էր շաբաթ օրը թխել ամենաշատ բլիթները:

(A) Անահիտը

(B) Բաբկենը

(C) Գոհարը

(D) Դավիթը

(E) Եսթերը

16. Գոհարը գնեց երեք խաղալիք: Առաջին խաղալիքի համար նա վճարեց իր ունեցած ամբողջ գումարի կեսը և ևս 100 դրամ: Երկրորդ խաղալիքի համար նա վճարեց մնացած գումարի կեսը և ևս 200 դրամ: Երրորդ խաղալիքի համար նա վճարեց մնացած գումարի կեսը և ևս 300 դրամ՝ այդպիսով ծախսելով իր ունեցած ամբողջ գումարը: Գոհարը քանի՞ դրամ ուներ սկզբում:

(A) 3600 դրամ

(B) 4500 դրամ

(C) 3400 դրամ

(D) 6500 դրամ

(E) 10000 դրամ

17. 100 թիվը բազմապատկում են 2-ով կամ 3-ով, ապա արդյունքին գումարում 1 կամ 2 և այնուհետև ստացված արդյունքը բաժանում 3- ի կամ 4- ի: Վերջնական արդյունքը
բնական թիվ է: Ո՞րն է այդ թիվը:

(A) 50

(B) 51

(C) 67

(D) 68

(E) Հնարավոր է ստանալ մեկից ավելի արդյունք

18.  Տրամաբանական հարցերhttps://www.youtube.com/embed/ilSgpfBriQM?version=3&rel=1&fs=1&autohide=2&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&wmode=transparent

19. Մաթեմատիկական խաղ

Մաթեմատիկական խաղ