Անհատական ուսումնական պլան. 3-րդ ուսումնական շրջան

Անուն, Ազգանուն-Արեգ Հարությունյան
Դպրոց, դասարան-5-2
Ընտրությամբ գործ. խումբ- մաթեմատիկա
Երկարօրյա ծառայություն – այո
Երթուղային ծառայություն- այո
Լրացուցիչ պարապմունքներ-/նշել պարապմունքի անունը, անցկացման վայրը, դպրոցում է, թե դպրոցից դուրս, նշել որտե՞ղ/
-ոչ

Առաջին ուսումնական շրջան

Արեգ Հարությունյան, դասարան – 5.2


Ընտրությամբ խումբ – ոսկերչություն


Երկարացվա օրվա ծառայություն – ոգտվում եմ


Երթուղային ծառայություն – երկկողմանի


Լրացուցիչ կրթություն – չեմ օգտվում։