Մաթեմատիկա

Թվերի դասավորում նվազման և աճման կարգով

Դասարանական առաջադրանքներ

1․ Թվերը դասավորել նվազման կարգով։

  1. 485, 5, 487, 1478, 658 : 1478, 658, 487, 485, 5:
  2. 648, 478, 1584, 158647  : 158647, 1584, 648, 478:
  3. 55432, 6875, 436, 55429, 6869, 412, 99, 222222, 8

2 Թվերը դասավորել աճման կարգով։

  • 4784, 348, 4789, 14 : 14, 348, 4784, 4789:
  • 147, 14, 1854, 256478, 147651 : 14, 147, 1854, 147651, 256478:

3 Առաջին ծորակով 1 ժամում ջրավազան կարող է լցվել 1450լ ջուր, իսկ երկրորդով՝ 2 անգամ քիչ։ Որքա՞ն ջուր կարող է ջրավազան լցվել 1 ժամում երկու ծորակներով միաժամանակ։ 1450+725=2175

Տնային առաջադրանքներ

1 Թվերը դասավորել նվազման կարգով։

  • 14, 2, 5, 147, 47 :  147, 47, 14, 5, 2:
  • 1458, 6587, 148758, 159654: 159654, 148758 6587

2 Թվերը դասավորել աճման կարգով։

  • 11, 9, 458647, 147147 : 9 11 147147, 458657
  • 678, 158, 14013, 18  : 18, 158, 678, 14013

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s