Դասարանական

1․ Տրված թվերը ներկայացրու՛ կարգային գումարելիների գումարի տեսքով։

 • 67
 • 308
 • 4552
 • 50305

2. Կարգային միավորների գումարը գրի՛ր թվի տեսքով։

 • 6‧10000+2‧1000+5‧10+5‧1=
 • 4‧100000+3‧100+2‧1=
 • 5‧100000+4‧10000+3‧1000+8‧100+7‧10+2‧1=
 • 1‧100000+4‧10000+2‧1000+6‧100+6‧10+8‧1=

3․ Գրի՛ր այն թիվը, որը կազմված է միայն՝

 • 7 տասհազարյակից, 3 հազարյակից և 8 միավորից
 • 2 հազարյակից, 2 հարյուրյակից և 2 միավորից
 • 5 հարյուրհազարյակից, 5 հազարյակից և 5 տասնյակից
 • __________________________________________________________ Տնային

1․ Տրված թվերը ներկայացրու՛ կարգային գումարելիների գումարի տեսքով։

 • 24=2X10+2×2
 • 267=2×100+60×1+7×1
 • 3254=3×1000+2×100+2×25+2×2
 • 10201=10×1000+2×100+1×1

2 Կարգային միավորների գումարը գրի՛ր թվի տեսքով։

 • 2‧100000+4‧100+5‧1=200000+400+5×1=200405
 • 8‧10000+3‧1000+2‧10=80000+3000+20=83020
 • 4‧100000+3‧10000+2‧1000+7‧100+4‧10+5‧1=400000+30000+2000+700+40+5=432745

3 Գրի՛ր այն թիվը, որը կազմված է միայն՝

 • 5 հազարյակից, 2 հարյուրյակից  5200
 • 4 հարյուրհազարյակից և 3 տասնյակից 400030

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s