28.04.2020 – 29.04.2020

  1. Կարգային գումարելիների գումարը ներկայացրո՛ւ թվի տեսքով.

500.000 + 20.000 + 2.000 + 300 + 40 + 8 =522348

600.000 + 70.000 + 9.000 + 100 + 30 + 2 =679132

100.000 + 40.000 + 2.000 + 400 + 60 + 7 =142467

900.000 + 80.000 + 1.000 + 200 + 30 + 1 =981231

Continue reading “28.04.2020 – 29.04.2020”

Արտասովոր եղջերուն

Ասենք ինձ հետ ավելի հրաշք բաներ են պատահել:Գնում եմ մի անգամ անտառով և անուշ անում ճանապարհինգնած քաղցր բալը:Հանկարծ մի եղջերու դուրս եկավ: Ամրակազմ, գեղեցիկ,ճյուղավոր պոզերով մի եղջերու:Իսկ ինձ մոտ՝ ոչ մի գնդակ:Եղջերուն հանգիստ կանգնել, նայում էր ինձ. Կարծես գիտեր,որ հրացանս դատարկ է:Բախտիցս մոտս մի քանի բալ էր մնացել, և ես հրացանս բալիկորիզով լցրի: Այո՛, այո՛, մի ծիծաղեք: Հրացանս լցրիսովորական կորիզով:Հրացանը թնդաց, բայց եղջերուն միայն գլուխը թափահարեց:Կորիզը կպավ ճակատին և ոչ մի վնաս չտվեց: Մի վայրկյանումնա անհետացավ թավ անտառում: Ես շատ ափսոսացի, որայդպիսի գեղեցիկ կենդանուն ձեռիցս բաց թողի: Մի տարիհետո ես նորից որսի էի գնացել: Իհարկե, այդ ժամանակ եսբալի կորիզի պատմությունը բոլորովին մոռացել էի:Ինչպե՜ս զարմացա, երբ անտառի խորքից ուղիղ դեմս դուրսեկավ մի հրաշալի եղջերու՝ պոզերի արանքին մի մեծ բալենի:Հավատացեք, որ շատ հրաշալի էր. ամրակազմ եղջերու՝ գլխինմի մեծ ծառ:Իսկույն գլխի ընկա, որ այդ ծառը բուսնել է բալի այն փոքրիկկորիզից, որով անցյալ տարի ես հրացանս լցրել և արձակել էիեղջերվի վրա:Այս անգամ գնդակի պակասություն չունեի: Նշան բռնեցի,արձակեցի, և եղջերուն անկենդան գետնին ընկավ:Այդպիսով, մի զարկից միանգամից ստացա և՛ տապակած միս,և՛ բալի կոմպոտ, որովհետև ծառը ծածկված էր խոշոր, հասունբալերով:Պետք է խոստովանեմ, որ այլևս այդպիսի համեղ բալ էլկյանքումս չեմ կերել:

Ասենք ինձ հետ ավելի հրաշք բաներ են պատահել:Գնում եմ մի անգամ անտառով և անուշ անում ճանապարհինգնած քաղցր բալը:Հանկարծ մի եղջերու դուրս եկավ: Ամրակազմ, գեղեցիկ,ճյուղավոր պոզերով մի եղջերու:Իսկ ինձ մոտ՝ ոչ մի գնդակ:Եղջերուն հանգիստ կանգնել, նայում էր ինձ. Կարծես գիտեր,որ հրացանս դատարկ է:Բախտիցս մոտս մի քանի բալ էր մնացել, և ես հրացանս բալիկորիզով լցրի: Այո՛, այո՛, մի ծիծաղեք: Հրացանս լցրիսովորական կորիզով:Հրացանը թնդաց, բայց եղջերուն միայն գլուխը թափահարեց:Կորիզը կպավ ճակատին և ոչ մի վնաս չտվեց: Մի վայրկյանումնա անհետացավ թավ անտառում: Ես շատ ափսոսացի, որայդպիսի գեղեցիկ կենդանուն ձեռիցս բաց թողի: Մի տարիհետո ես նորից որսի էի գնացել: Իհարկե, այդ ժամանակ եսբալի կորիզի պատմությունը բոլորովին մոռացել էի:Ինչպե՜ս զարմացա, երբ անտառի խորքից ուղիղ դեմս դուրսեկավ մի հրաշալի եղջերու՝ պոզերի արանքին մի մեծ բալենի:Հավատացեք, որ շատ հրաշալի էր. ամրակազմ եղջերու՝ գլխինմի մեծ ծառ:Իսկույն գլխի ընկա, որ այդ ծառը բուսնել է բալի այն փոքրիկկորիզից, որով անցյալ տարի ես հրացանս լցրել և արձակել էիեղջերվի վրա:Այս անգամ գնդակի պակասություն չունեի: Նշան բռնեցի,արձակեցի, և եղջերուն անկենդան գետնին ընկավ:Այդպիսով, մի զարկից միանգամից ստացա և՛ տապակած միս,և՛ բալի կոմպոտ, որովհետև ծառը ծածկված էր խոշոր, հասունբալերով:Պետք է խոստովանեմ, որ այլևս այդպիսի համեղ բալ էլկյանքումս չեմ կերել:

22.04.2020

Ответить на вопросы.

1.Что понял барон, увидев оленя и дерево у него на голове?

Он понял что в резултате стрельбы косточками,  вирасло дерево на голове оленя

2.Какие эмоции вы испытали во время чтения? (смех, удивление, радость).

смех

А.Почему у оленя, которого встретил барон, между рог росла вишня?

Один лет назад Барон стрелял в него вишнёвой косточкой

Б.Что купил главный герой по дороге?

вишню

В.Кого встретил в лесу барон Мюнхгаузен?

Оленя

4. Опиши оленя. Он какой?

Олень  бил Стройный, красивый, с огромными рогами

5. Перепишите, найдите пропущенные слова из текста.

Иду я как-то иду и угощаюсь сладкими, сочными вишнями, которые купил по дороге.

Она  попала ему в лоб и не причинила никакого вреда.

Я сразу догадался, что это дерево выросло из той косточкой, которая в прошлом году послужила мне пулей.

Ինչպես է առաջանում ծիածանը

Սովորաբար, ծիածանն առաջանում է այն ժամանակ, երբ անձրևից հետո օդում դեռևս մնացած և ճախրող ջրի մանր կաթիլները լուսավորում է արևը։ Ծիածանը երևում է այնքան ժամանակ, քանի դեռ Արևի ջերմությունից օդը բավարար չափով չի տաքացել և անձրևի փոշին չի գոլորշացել։ Դա տևում է րոպեներ։Ծիածանի առաջացումը բացատրվում է անձրևի կաթիլներում արեգակի ճառագայթների շեղման, անդրադարձման երևույթներով։  Որքան կաթիլները խոշոր են, այնքան մաքուր և հագեցած են ծիածանի գույները։Բոլոր ծիածաններն ունեն ամբողջական շրջանագծի ձև, սակայն նայողը տեսնում է այդ շրջանագծի միայն հորիզոնից վերև գտնվող կեսը։ Ամբողջությամբ ծիածանը կարելի է տեսնել երկնքից։

ԱՐՏԱՍՈՎՈՐ ԵՂՋԵՐՈՒՆ

Ասենք ինձ հետ ավելի հրաշք բաներ են պատահել:

Գնում եմ մի անգամ անտառով և անուշ անում ճանապարհին գնած քաղցր բալը:

Հանկարծ մի եղջերու դուրս եկավ: Ամրակազմ, գեղեցիկ, ճյուղավոր պոզերով մի եղջերու:

Իսկ ինձ մոտ՝ ոչ մի գնդակ:

Եղջերուն հանգիստ կանգնել, նայում էր ինձ. Կարծես գիտեր, որ հրացանս դատարկ է:

Բախտիցս մոտս մի քանի բալ էր մնացել, և ես հրացանս բալի կորիզով լցրի: Այո՛, այո՛, մի ծիծաղեք: Հրացանս լցրի սովորական կորիզով:

Հրացանը թնդաց, բայց եղջերուն միայն գլուխը թափահարեց:

Կորիզը կպավ ճակատին և ոչ մի վնաս չտվեց: Մի վայրկյանում նա անհետացավ թավ անտառում: Ես շատ ափսոսացի, որ այդպիսի գեղեցիկ կենդանուն ձեռիցս բաց թողի: Մի տարի հետո ես նորից որսի էի գնացել: Իհարկե, այդ ժամանակ ես բալի կորիզի պատմությունը բոլորովին մոռացել էի:

Ինչպե՜ս զարմացա, երբ անտառի խորքից ուղիղ դեմս դուրս եկավ մի հրաշալի եղջերու՝ պոզերի արանքին մի մեծ բալենի: Հավատացեք, որ շատ հրաշալի էր. ամրակազմ եղջերու՝ գլխին մի մեծ ծառ:

Իսկույն գլխի ընկա, որ այդ ծառը բուսնել է բալի այն փոքրիկ կորիզից, որով անցյալ տարի ես հրացանս լցրել և արձակել էի եղջերվի վրա:

Այս անգամ գնդակի պակասություն չունեի: Նշան բռնեցի, արձակեցի, և եղջերուն անկենդան գետնին ընկավ:

Այդպիսով, մի զարկից միանգամից ստացա և՛ տապակած միս, և՛ բալի կոմպոտ, որովհետև ծառը ծածկված էր խոշոր, հասուն բալերով:

Պետք է խոստովանեմ, որ այլևս այդպիսի համեղ բալ էլ կյանքումս չեմ կերել:

  1. Դուրս գրի՛ր  անծանոթ բառերն ու օնլայն բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր։
  2. Լրացրո՛ւ բաց թողնված տառերը:

Ճանապարհ, քաղցր, վարկյան

  • Բառարանի օգնությամբ գտիր տրված բառերի հոմանիշ (նույն իմաստ) բառերը:

Հրաշք – Զարմանալի

Ճանապարհ – արահետ

Իսկույն – անմիջապես

Ամուր  – պինդ

Բուսնել – ծլել

Խոշոր – մեծ

  • Բառերն այնպես դասավորի՛ր, որ նախադասություններ ստանաս:

Հրացանը թափահարեց եղջերուն  թնդաց, բայց միայն գլուխը:

Հրացանը թնդաց, բայց եղջերուն միայն գլուխը թափահարեց:

         Նշան անկենդան բռնեցի, գետնին արձակեցի, և եղջերուն ընկավ:

Նշան բռնեցի, արձակեցի, և եղջերուն անկենդան գետնին ընկավ:

  • Ի՞նչ ես  կարծում, որսորդությունը, կենդանիներին սպանելը լա՞վ բան է:

Ես սիրում եմ  միս ուտել, բայց ես որսորդությամբ չէի զբաղվի։

  • Շարունակիր պատմությունը: Հորինիր շարունակությունը, նկարիր Paint-ով, ապա սարքիր հեքիաթի գիրք  power pont-ով կամ տեսանյութի ձևով՝ կցելով նկարներն ու տեքստը